Reklamasjoner

En reklamasjon enten den er liten eller stor, skal håndteres av den som har solgt produktet – send oss en mail eller ring oss så ordner vi opp!

Garantier

Kontorleverandøren AS følger våre leverandøres garantibestemmelser – se våre leverandørers hjemmesider!

Bestillinger

Bestillinger kan gjøres på telefon: 61138900 eller e-post: firmapost@kontorlev.no. Se kontakt oss for nærmere informasjon!

BESTILLING AV SERVICE, TONER OG TELLERAVLESNING:

BESTILLING:
TELLERAVLESNING: